Article
  • Aktualności

Warsztaty - Burza mózgów

Kiedy twój zespół dostaje zlecenie na przygotowanie pomysłów rozwiązania problemu, naturalną reakcją wydaje się zrobienie burzy mózgów. Ale czy to podejście faktycznie się sprawdza?

Choć terminu „burza mózgów” używa się obecnie na określenie czynności generowania pomysłów przez grupę, pierwotnie stanowił on nazwę konkretnej techniki zaproponowanej w latach 50. ubiegłego wieku przez Aleksa Osborna, dyrektora z branży reklamowej. Osborn skodyfikował podstawowe zasady, z których korzysta dziś wiele osób podczas wspólnych sesji generowania pomysłów: zaproponuj ich jak najwięcej; nie przejmuj się, jeśli są zbyt szalone; rozwijaj zgłoszone propozycje; na początku powstrzymaj się z krytyką.

Uczestnicy podają pomysły rozwiązania problemu. Sesja może trwać od 5 do 25 minut, w zależności od liczby osób uczestniczących i stopnia trudności poruszonego problemu. Zwykle, koniec tego etapu wyznacza wyraźny spadek liczby zgłaszanych pomysłów. Sesja może się również zakończyć, jeśli prowadzący zadecyduje, że zgromadzony materiał wystarczy do rozwiązania problemu.

We invite you to download the application
  • Download on the Google Play
  • Download on the AppStore
If you want, we can send you notifications about news on the site. All you need to do is agree to receive notifications.